Vottorð um fjárræði

Umsókn

C-002

Vottorð um fjárræði :

Á vottorðinu kemur fram hvort einstaklingur sé sviptur fjárræði. Ef einstaklingurinn er sviptur fjárræði þá kemur jafnframt hver er skipaður lögráðamaður/ráðsmaður, hvenær sviptingartíma lýkur og hvort svipting fjárræðis sé takmörkuð við tilteknar eignir.

2.550 kr
  • Fyrirvari: Vottorð um fjárræði eru einungis afhent einstaklingi sem óskar upplýsinga um sig sjálfan eða umboðsmanni sem hann hefur veitt sérstakt umboð, skipuðum lögráðamönnum og ráðamönnum vegna skjólstæðinga þeirra og opinberum aðilum vegna lögmæltra verkefna þeirra. Heimilt er að afhenda upplýsingar til annarra aðila en að framan greinar sé sýnt fram á lögmæta hagsmuni af því að fá upplýsingar um fjárræði eða sérstaka lagaheimild. 

    Nánari upplýsingar um vottorð